Spørsmål og svar om K21-opphengssystem


Sitter skapene mine trygt på veggen?
For de fleste av våre kunder er svaret et klart JA. Skapene dine henger trygt og godt på veggen For noen av våre kunder er svaret usikkert. Disse kundene kan nemlig ha et vegghengt skap, som er montert med en spesiell konstruksjon med navn K21. K21-konstruksjonen ble solgt i perioden 2002-2016. Vi har utviklet et nytt sikringsbeslag som sikrer bæreevnen til det vegghengte skapet.

Er alle skap omfattet?
Kun vegghengte HTH- og uno form-skap med K21-konstruksjon er omfattet. Derfor skal disse skapene sikres ytterligere med et ekstra beslag.

Hvor mange tilfeller er dere kjent med?
I perioden 2002 til 2016 har HTH hatt ni tilfeller. I disse tilfellene har vi imidlertid ikke med sikkerhet kunnet fastslå at det var grunnet feil montasje, og derfor er det klart at vi måtte reagere. uno form bruker det samme K21-opphengssystemet, men har ingen tilfeller av at skap har falt ned fra veggen på grunn av dette.

Hvorfor løsner skapene fra veggen?
Du som er eier av et HTH- eller uno form-kjøkken kan generelt sett være helt trygg på at skapene dine henger trygt og sikkert på veggen. I enkelte tilfeller har vi imidlertid opplevd at vegghengte skap med K21-konstruksjon ikke har hatt den nødvendige bæreevnen. At skapene løsner skyldes den måten de er konstruert på i forbindelse med montering av K21-opphengssystemet. Løsningen er derfor å montere et sikringsbeslag.

Trenger jeg å få montert et ekstra sikringsbeslag?
Ja – men selvfølgelig kun i tilfelle av at skapet er montert med K21-opphengssystem.

Er du i tvil om du har et HTH- eller uno form-kjøkken?
Trekk skuffene ut, og se om du finner en logo på sidene. Ikke alle skuffer har en logo. Er du i tvil, anbefaler vi at du ser videoen og kontakter callsenteret vårt på telefon (+45) 88 37 88 00. Der får du hjelp med hva du skal gjøre videre.

Skal jeg tømme skapet?
Anbefalingen er ikke å fylle mer enn maksimalt 30 kg i de berørte skapene, inntil sikringsbeslaget er montert.

Hva med garantien min?
Når vår servicemontør har montert sikringsbeslaget, er den gjeldende garantien uendret.

Hva koster det meg å få et sikringsbeslag montert?
Det koster ingenting. Vi tar oss av alt arbeidet i forbindelse med montering av sikringsbeslaget, uten omkostninger for deg.

I mediene har det vært omtalt at årsaken til problemene kunne ha vært kvaliteten på sponplatene i skapet, og at man byttet sponplateleverandør høsten 2015. Kan det være forklaringen?
Nei, det er ikke tilfellet. Vi og våre leverandører gjennomfører løpende kvalitetstester, og testene viser at alle sponplatene oppfyller alle gjeldende normer.

Trenger du ytterligere informasjon?
Du er velkommmen til å kontakte vårt callsenter på telefon (+45) 88 37 88 00 eller besøke en av våre butikker.